เลือกพ่อ-แม่พันธุ์ที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง “ไก่ชน”

ข่าวไก่ชน สายพันธุ์ไก่ชน

การคัดเลือกพ่อ-แม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างแข็งแรงและลักษณะที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ เช่น ลักษณะของไก่พ่อที่มีกระดูกอกหนาไม่คดงอ และลักษณะของไก่แม่ที่มีลำตัวยาวสมส่วนและสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติที่ดีให้ลูกไก่ได้

วิธีเลือกสายพันธุ์ไก่ชนที่ยอดเยี่ยม มีขั้นตอนหลายขั้นตอน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อมูลจากลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ :

 1. ข้อมูลของตัวสัตว์:
  • ลักษณะเชิงชน
  • ลักษณะสี
  • ลักษณะโครงสร้าง
 2. ข้อมูลของบรรพบุรุษ:
  • ข้อมูลของพ่อ-แม่
  • ข้อมูลของปู่-ย่า
  • ข้อมูลของตา-ยาย
  • ข้อมูลของญาติพี่น้องที่ต้องการคัดเลือก
 3. โครงสร้างของไก่ชน:
  • ลักษณะรูปร่าง
  • โครงสร้างทั้งหลัง
  • กระดูกอก
  • ปั้นขา
 4. ลักษณะอื่น ๆ:
  • การยืน
  • ท่าเดิน
  • ลักษณะท่าทาง
  • การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ลักษณะอื่น ๆ เช่น สีขน, ลักษณะโครงสร้าง, ลักษณะท่าทาง ก็มีผลต่อการคัดเลือกพันธุ์ไก่ชนที่เหมาะสมและมีคุณภาพดีทั้งในด้านการแข่งขันและการผลิตต่อไป

เเหล่งที่มา : https://kaichononline.com

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวไก่ชน

ดูรายการทั้งหมด