ความรู้เรื่องการขนส่งไก่ชน ไปต่างประเทศ

ข่าวไก่ชน

สาระความรู้ เรื่องการส่งไก่ชนออกนอกประเทศ

ไก่ชน ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีมูลค่าอยู่พอสมควร และเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่หลายๆท่านนำมาเลี้ยงและขายไปพร้อมกัน โดยวันนี้จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งออกไก่ชน ว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไร สำหรับไก่ชนไทยในขณะนี้ได้ส่งออกไปหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไน ประเทศกัมพูชารวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย โดยกรมปศุสัตว์ได้ออกมาระบุว่าการส่งออกไก่ชนไทย ในปีค.ศ 1999 มีการส่งออกไก่ชนไทยไปแล้วถึง 3,628 ตัว ซึ่งผู้ค้ารายใหญ่ก็คงไม่มีปัญหาในการส่งออกอะไรมากมายนัก

เพราะผู้คนเหล่านี้เขาได้ส่งออกเป็นประจำ แต่สำหรับรายย่อยนั้นวิธีการส่งออกก็คงต้องไปศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่างๆ ก่อนที่จะนำไก่เหล่านี้ออกนอกประเทศ ซึ่งกรมปศุสัตว์ก็มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่จะให้ผู้สนใจศึกษา และสามารถไปปรึกษากรมปศุสัตว์เกี่ยวกับเรื่องการส่งออกได้ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะทำเกี่ยวกับธุรกิจการส่งออกไก่ชน ก็ขอให้ท่านไปศึกษากฎหมายและไปปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมปศุสัตว์ด้วย ข่าวไก่ชนข่าวขายไก่ต่างประเทศอัพเดทให้ชมกันก่อนใครที่นี่

อ่านเพิ่มเติม กีฬาไก่ชน

ดูรายการทั้งหมด