สิ่งที่ควรระวังในการเลี้ยง ไก่ชน

ข่าวไก่ชน

สิ่งที่ผู้เลี้ยง ไก่ชน ควรระวัง

สำหรับการเลี้ยงไก่ชนนั้นผู้เลี้ยงไก่ หรือ เซียนไก่ชน จะต้องมีความพร้อมและต้องเรียนรู้กฎระเบียบต่างๆและยังรวมไปถึง สิ่งที่ควรระวังและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อให้ได้ไก่ชนที่มีคุณภาพและแข็งแรง

  • ความสะอาดที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะถ้าหากที่อยู่อาศัยของไก่ไม่สะอาดสะทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และสิ่งที่ตามมาก็จะทำให้ไก่ป่วยง่าย ไม่ค่อยแข็งแรง ฉะนั้นแล้วควรให้ความสำคัญในเเรื่องของความสะอาดเป็นอันดับแรก
  • ตรวจสุขภาพของไก่เป็นประจำ จะต้องคอยสอดส่องดูว่าว่าร่างกายของไก่มีสิ่งผิดปกติหรือไม่ และควรคลำตรงบริเวณกระเพาะอาหารว่ามีข้าวอยู่มากน้อยเพียงใด ถ้าหากมีข้าวเหลือเยอะแสดงว่าอาจจะเกินอาการอาหารเป็นพิษ หรืออาจจะป่วยก็ได้ วิธีการดูแลเบื้องต้นคือให้งดอาหาร และให้กินน้ำอย่างเดียว นำออกมาขังแยกเพื่อที่จะดูอาการ
  • ควรมีพื้นที่ให้ไก่ได้ออกกำลังกาย เพราะหากไก่หรือในพื้นที่จำกัดมากเกิดไปอาจจะทำให้ร่างกายของไก่ไม่แข็งแรง เพราะไม่ได้ออกไปยืดเส้น

อ่านเพิ่มเติม กีฬาไก่ชน

ดูรายการทั้งหมด