เทคนิคในการเลือกซื้อไก่ชน สำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่

ข่าวไก่ชน

แนวทางดีๆ ในการเลือกซื้อไก่ชน

สำหรับแนวทางที่ใช้ในการเลือกซื้อ ไก่ชน สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงไก่ชนนั้น สามารถดูได้แบบหลักๆเลยมีดังนี้

  • สายพันธุ์ของไก่ชน
  • ลักษณะโหงวเฮ้งที่ดีของไก่ชน

หากเลือกไก่ที่มาจากสายพันธุ์ที่ไม่เก่ง หรือมีโหงวเฮ้งที่ไม่ตรงตามตำรา โดยไก่เหล่านี้จะถูกเรียกว่า ไก่เปลือก ซึ่งโอกาสมีน้อยมากที่ไก่สามารถสู้กับไก่สายพันธุ์ดีๆได้ สำหรับวิธีในการเลือกซื้อไก่หนุ่มสามารถดูได้ง่ายๆดังนี้

  1. ให้เลือกไก่ที่เป็นจ่าฝูง และลักษณะตัวมีร่อยรอยการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กๆ เพราะถ้าเกิดไก่ไม่เก่งจริงก็คงไม่ได้เป็นจ่าฝูงอย่างแน่นอน
  2. โหงวเฮ้ง ให้ดูลักษณะต่างๆของไก่ว่ามีตรงตามตำราหรือไม่ โดยสามารถดูได้ดังนี้
  • ใบหน้าจะต้องมีลักษณะที่คล้ายกับนกยูง ส่วนคางจะต้องไม่มีเหนียง
  • ลำตัวจับสวย มีโครงสร้างดี ช่วงอกไม่คด
  • ปั้นขา ใหญ่และเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ
  • แข้ง จะต้องเป็นไก่แข้งกลม แข้งเล็ก
  • เกล็ด จะต้องมีเกล็ด 2 แถวตลอด หรือเกล็ดปัดตลอด
  • ในส่วนของลักษณะอื่นๆ เช่น ท่วงท่าการยืน ให้เลือกไก่ที่มีลักษณะท่ายืนที่มีสง่าราศรี เวลาขันจะต้องมีเสียงที่ใหญ่ เสียงดัง และเสียงห้วน ก็จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นจ่าฝูง เหมาะที่จะนำมาเป็นไก่ชน

อ่านเพิ่มเติม : กีฬาไก่ชน

ดูรายการทั้งหมด