แนวทางในการควบคุม และป้องกันโรคในไก่

ข่าวไก่ชน

ข้อควรปฏิบัติ สำหรับการป้องกันโรคระบาดในไก่

การป้องกันและควบคุมโรคในไก่ สามารถทำได้ดังนี้

  • ให้วัคซีนเป็นประจำตามตารางที่ควรจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการหยอดหรือฉีดยา
  • ที่อยู่อาศัยของไก่จะต้องไม่แออัด มีความสะอาด อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวก
  • น้ำที่ไก่กินนั้นจะต้องเป็นน้ำที่สะอาด และควรหมั่นเปลี่ยนน้ำไก่บ่อยๆอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  • จะต้องทำความสะอาดที่อยู่อาศัยของไก่เป็นประจำ รวมไปถึงบริเวณรอบข้างด้วย ไม่ควรให้มีสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคอยู่ในบริเวณที่เลี้ยงไก่
  • ห้ามนำไก่ที่ติดโรค หรือสงสัยว่าติดโรคเข้ามาอยู่ในบริเวรที่เลี้ยงไก่
  • ห้ามนำไก่ที่ไม่รู้แหล่งที่มาเข้ามาอยู่รวมกับไก่ที่เลี้ยง จะต้องนำไปขังแยกเพื่อตรวจโรคก่อน
  • หากไก่ป่วยให้รีบแยกออกจากฝูงในทันที และรีบรักษาแบบเร่งด่วน เพื่อป้องกันโรคระบาดที่อาจจะมาจากไก่ป่วย
  • หากไก่เกิดโรคระบาดให้นำซากไก่ที่ตายแล้วไปฝั่งโดยจะต้องขุดหลุมให้ลึกไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และให้โรยด้วยปูนขาวจากนั้นก็กลบดินทับ
  • ควรให้ยาบำรุง แร่ธาตุ และวิตามินต่างๆ ให้ไก่กินในช่วงที่เปลี่ยนฤดูกาลหรืออากาศเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม กีฬาไก่ชน

ดูรายการทั้งหมด