แนวทางในการฟักลูกไก่ชน

ข่าวไก่ชน

วิธีการฟักลูกไก่ชนแบบบ้านๆ

โดยตามธรรมชาติของไก่แล้วจะมี การผสมพันธุ์ เมื่อพ่อแม่พันธุ์ไก่ทำการผสมพันธุ์กันก็จะได้ลูก ไก่ชน มาโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งแม่ไก่จะให้การดูแลลูกไก่ในช่วงระยะแรกเป็นเวลาประมาณ 6-10 สัปดาห์ หลังจากนั้นแม่ไก่ก็จะปล่อยให้ลูกไก่ออกไปหากินตามธรรมชาติ แต่การที่แม่ไก่คอยดูแลลูกไก่จนกว่าจะปล่อยนั้น ก็จะส่งผลให้แม่ไก่หยุดการออกไข่ไปชั่วขณะ ทำให้การออกไข่ไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการตายของลูกไก่ในรุ่นต่อไปสูงมาก เนื่องจากการปรับตัวไม่ทันทำให้ลูกไก่อ่อนแอ มีภูมิต้านท้านโรคต่ำ

โดยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงไก่มักจะมองข้ามและไม่ให้ความสนใจ ซึ่งถ้าหากลองมาให้ความสนใจเพิ่มขึ้นสักนิดก็จะทำให้อัตราการตายของไก่ลดน้อยลง ซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อผู้เลี้ยงไก่ชนเป็นอย่างมาก เพราะจะได้เพาะพันธุ์นลูกไก่ชนได้เพิ่มมากขึ้น โดยทำได้ง่ายๆเพียงแค่ การให้ความอบอุ่นแก่ลูกไก่ชน ซึ่งจะทำได้ง่ายๆด้วยหลอดไฟ หรือจะเป็นเตาถ่านก็ได้ ซึ่งสามารถทดแทนความอบอุ่นที่ลูกไก่จะได้รับจากการกกของแม่ไก่เช่นเดียวกัน เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ลูกไก่แข็งแรงและลดอัตราการตายในลูกไก่ชน

อ่านเพิ่มเติม กีฬาไก่ชน

ดูรายการทั้งหมด