การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ฟื้นฟูเศรษฐกิจผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

ไก่ชน เงินล้านถ่ายทอดสด

กรมปศุสัตว์ จัดทำฟาร์มสาธิตประจำอำเภอทุกตำบล

กรมปศุสัตว์ จัดทำฟาร์มสาธิต ถ่ายทอดองค์ความรู้ ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

กรมปศุสัตว์ เตรียมงบประมาณ 425,078,840 บาท ดำเนินโครงการจัดทำฟาร์มสาธิตประจำอำเภอทุกตำบล ควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายแก่เกษตรกรผู้เลี้ยง ไก่พื้นเมือง เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพเสริมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในชนบท เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และสามารถหาอาหารกินเองได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอาจประสบปัญหา โรคระบาด ได้ ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงมีแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจผู้เลี้ยงสัตว์ปีก โดยจัดทำฟาร์มสาธิตประจำอำเภอทุกตำบล เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในเรื่อง วิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ได้ผลดีและ การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ปีก

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ได้ผลดีนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง มีดังนี้

  • พันธุ์ดี : ไก่พื้นเมืองมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือก เกษตรกรควรเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ในการเลี้ยง เช่น สายพันธุ์ไก่ชนที่มีลักษณะแข็งแรง โตไว ไข่ดก
  • อาหารดี : ไก่พื้นเมืองต้องการอาหารที่มีคุณภาพ มีสารอาหารครบถ้วน เกษตรกรอาจผสมอาหารข้น ปลายข้าว รำ เปลือกหอยป่น เป็นต้น
  • โรงเรือนดี : โรงเรือนควรมีขนาดเหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันโรคระบาด
  • การจัดการ (การเลี้ยงดู) ดี : เกษตรกรควรหมั่นดูแลความสะอาดของโรงเรือน การให้อาหารและน้ำ รวมไปถึงการป้องกันโรคระบาด

 

หากเกษตรกรปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยให้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองประสบความสำเร็จและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้

 

แหล่งอ้างอิง : https://pvlo-cmi.dld.go.th/

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวไก่ชน

สนใจสามารถติดตามต่อได้ที่  : คลิ๊กที่นี่

ดูรายการทั้งหมด